Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    Het K.B. van 13.07.1957, art. 3 (B.S. 15/16.07.1957), van kracht vanaf 15.07.1957, heeft littera b opgeheven.
     

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top