Artikel 91 uit Kinderbijslagwet werknemers

    Het K.B. van 13.07.1957, art. 3 (B.S. 15/16.07.1957), van kracht vanaf 15.07.1957, heeft littera b opgeheven.
     

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top