996/37 van 23 juni 2003 - Toelichting bij de programmawet (I) van 24 december 2002 - MO 579 van 5 maart 2003 - Varia

    Op 4 april 2003 heeft het Departement Controle een informatievergadering georganiseerd over de programmawet (I) van 24 december 2002, toegelicht bij MO 579 van 5 maart 2003.

    De Rijksdienst heeft in die vergadering ook enkele verduidelijkingen meegedeeld betreffende de toepassing van het artikel 66 KBW, het statuut van de onthaalouders en de wijziging aan het bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997.

    Als hulpmiddel voor de dossierbeheerders vindt u als bijlage een reeks slides met verduidelijkingen bij de gewijzigde bepalingen.

    Voor verdere vragen kan u terecht op het Departement Controle.

    Top