Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/56 van 15 september 2005 - Hervormingen in het hoger onderwijs - Wijzigingen in de kinderbijslagreglementering

    CO 1354 van 7 juli 2005 bevat de algemene voorwaarden die vervuld moeten zijn om als student rechtgevend te zijn op kinderbijslag, alsook de nieuwe voorwaarden inzake de uitoefening van een toegelaten winstgevende activiteit.

    Wij delen u mede dat de twee koninklijke besluiten met als datum 10 augustus 2005 die deze materie regelen intussen werden getekend en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (kopie in bijlage). De in bovenvermelde omzendbrief meegedeelde onderrichtingen gelden vanaf 1 september 2005.

    Top