996/77 van 26 juni 2007 - Brevet van rechthebbende

  De programmawet van 27 december 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, evenals de koninklijke besluiten van 11 januari 2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 en 12 februari 2007, voerden nieuwe maatregelen in ter bestrijding van de werkloosheidsvallen.

  De programmawet van 27 april 2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, voerde nieuwe voordelen in voor de eenoudergezinnen die geen verhoogde wezenbijslag ontvangen en beperkte inkomens hebben.

  Aangezien het vaak zal voorkomen dat een dossier aan een volgend fonds wordt overgedragen terwijl de maatregelen nog altijd van toepassing zijn, moeten alle gegevens nodig voor het behoud van deze maatregelen op het brevet vermeld zijn.

  Hiertoe zijn de rubrieken "rechthebbenden" en "bijslagtrekkenden" van het brevet van rechthebbende aangepast.

  Bij de rubriek "rechthebbende" is de subrubriek over de werkloosheidsgegevens onderverdeeld in drie subrubrieken:

  • samenstelling van het statuut van langdurig vergoede werkloze;
  • behoud van het statuut van langdurig vergoede werkloze;
  • gelijkstelling van arbeid met langdurige werkloosheid.

  Deze subrubriek werd opgesplitst om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende situaties waarin een werkloze rechthebbende zich kan bevinden en waarvoor verschillende toekenningsvoorwaarden gelden.

  Aan de rubriek "bijslagtrekkenden" werd een subrubriek toegevoegd om aan te duiden of de bijslagtrekkende al dan niet deel uitmaakt van een eenoudergezin, en zo ja, of hij de verhoging ontvangt.

  Opmerking:
  Hoewel de toekenningsvoorwaarden voor de verhoging moeten gecontroleerd worden uit hoofde van de rechthebbende wanneer de kinderbijslag voor een geplaatst kind wordt uitgekeerd op een spaarboekje, moeten de gegevens vermeld worden in de rubriek "bijslagtrekkende".

  Hierbij vindt u het geactualiseerde brevet.

  Ik verzoek u voortaan het aangepaste brevet te gebruiken.

  Top