Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/94 van 18 november 2009 - Betaling van kinderbijslag voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap op basis van Art. 70 KBW

  De dienst Allocations familales van het Ministerie van de Franse Gemeenschap vraagt ons vanaf 1 januari 2010 in bovengenoemde context niet langer onderscheid te maken tussen overheids- (IPPJ) en privé-instellingen, zoals nu gebeurt.

  Daaruit volgt dat vanaf 1 januari 2010 geen kinderbijslag meer betaald wordt op de rekening van de vijf IPPJ (Braine-Le-Château, Wauthier-Braine, Jumet, Fraipont, Saint-Servais). De laatste betaling op de rekeningen van die IPPJ zal dus plaatsvinden bij de geplande afsluiting eind december 2009 voor de betaling in januari 2010 van de kinderbijslag voor december 2009.

  Alle bedragen voor kinderen geplaatst in een IPPJ moeten na 1 januari 2010 betaald worden op rekening 091-2111009-27 van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, Algemene directie Aide à la Jeunesse, Leopold II-laan, 44, 1080 Brussel. Dat geldt ook voor na 1 januari 2010 betaalde achterstallen, ongeacht de periode waarop de betaling betrekking heeft.

  Als ten onrechte kinderbijslag betaald is aan een van de vijf genoemde instellingen, moet de terugbetaling gevraagd worden aan de instelling zelf. Die brengt de bevoegde diensten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap op de hoogte.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Guy Parzibut op nr. 02/413.33.09.

  Top