Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/96 van 4 augustus 2010 - Europese Verordening 883/2004

  Op 1 mei 2010 trad de nieuwe Europese socialezekerheidsverordening in werking. Deze nieuwe verordening vereist een proactieve houding van de kinderbijslagfondsen bij het beheer van hun "Europese" dossiers.

  Art. 60 van de toepassingsverordening bepaalt in dit verband dat een lidstaat die het voorrangsrecht vaststelt zijn besluit meedeelt aan een andere lidstaat die eventueel aanvullend kan betalen. Deze mededeling houdt ook de kennisgeving van de bedragen van de betaalde gezinsuitkeringen in.

  U gelieve bijgevolg voortaan bij elke vraag om onderzoek naar het voorrangsrecht in een andere lidstaat de bedragen te vermelden van de verschuldigde Belgische kinderbijslag per maand en per kind.

  Deze nieuwe werkwijze geldt:

  • in uw correspondentie met de bevoegde betaalinstellingen in de andere lidstaten
  • in uw correspondentie met de Rijksdienst, dienst Internationale Bemiddeling, voor wat samenloopdossiers met Nederland betreft.
  Top