Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/28bis van 16 oktober 1996 - Werkloosheidsgegevens. Telefoonnummer en contactgegevens

  Zoals meegedeeld in de omzendbrief D997/28/BI/FDC van 5 juni 1996 vindt u als bijlage een gedetailleerde lijst met de contactpersonen en -nummers voor iedere uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen.

  Wij herinneren u eraan dat deze telefoonnummers vertrouwelijk zijn en in geen geval mogen meegedeeld worden aan de sociaal verzekerden.

  De vermelde personen mogen direct gecontacteerd worden door de kinderbijslaginstellingen om bijkomende gegevens te verkrijgen bij de werkloosheidsgegevens die via elektronische weg geleverd zijn, zowel gedurende de parallelle werkfase als wanneer het systeem volledig operationeel zal zijn.

  De Kruispuntbank stemde in met het verderzetten van de directe contacten voor de nieuwe dossiers of de gevallen van werklozen die nog niet zijn opgenomen in het N.R.K. of het R.D.O.

  Gelieve er nota van te nemen dat ieder informaticaprobleem, dat geen betrekking heeft op een individueel werklozengeval maar een algemeen karakter kent, onmiddellijk moet meegedeeld worden aan Dienst Monitoring. (tel. 02/237 23 86 en 02/237 23 33)

  Men besloot samen met de deelnemers aan dit project dat enkel deze dienst direct zal overleggen met de verantwoordelijken inzake informatica in de diverse uitbetalingsinstellingen.

  Top