Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/28septies van 25 juli 2002 - Flux A011. Gebruik van een bijkomende code 'aard van de werkloosheid'

    De omzendbrief van de Rijksdienst CO 1338 van 5 juli 2002 bepaalt in punt 4 hoe de kinderbijslaginstellingen in de toekomst elektronisch zullen ingelicht worden wanneer een uitkering, uitbetaald door de sector van de werkloosheid, een begeleidingsuitkering behelst. Deze uitkering is sedert 1 januari 1999 namelijk vrijgesteld voor bepaalde rechten op de kinderbijslag.

    Ik deel u mee dat de instellingen die werkloosheidsuitkeringen uitbetalen vanaf 1 augustus 2002 (gegevens van de maand juli 2002) de flux A011 zullen uitbreiden met een code 23 die zal wijzen op het bestaan van een begeleidingsuitkering. De instellingen die werkloosheidsuitkeringen uitbetalen onderzoeken de mogelijkheid om de vroegere gevallen terug te vinden, met het oog op het doorsturen van de gegevens en zo de systematische herziening mogelijk te maken van de dossiers die zijn behandeld volgens de inmiddels gewijzigde reglementaire bepalingen.

    Top