997/30octies van 26 juli 2005 - Flux A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster): dagelijkse verzending van de attesten

  Sinds 1997 ontvangen de kinderbijslaginstellingen informatie in verband met de inschrijving van jonge werkzoekenden bij één van drie regionale diensten voorarbeidsbemiddeling 1 via het elektronisch attest A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster). De inschrijving bij een regionale dienst voor arbeidsbemiddeling is één van de voorwaarden bepaald in artikel 62, §5 Kinderbijslagwet die voldaan moet zijn om als werkzoekende schoolverlater recht te hebben op kinderbijslag.

  De drie regionale diensten versturen éénmaal per maand hun attesten via de KSZ door naar de Rijksdienst die vervolgens instaat voor de distributie naar de kinderbijslagfondsen. De verstuurde attesten hebben betrekking op gegevens van de voorafgaande maand2 .

  Als gevolg van deze maandelijkse overdracht ontbraken bijvoorbeeld tot zeker midden oktober de inschrijvingen van jonge werkzoekenden die plaatsvonden in de maand september.

  Op vraag van de Rijksdienst onderzochten de drie regionale diensten de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2005 over te gaan tot de dagelijkse verzending van de A200-attesten. De VDAB en BGDA beslisten op deze vraag in te gaan en zijn vanaf 1 juli begonnen met het regelmatiger doorsturen van de attesten.
  De FOREM zal de inschrijvingen van de maand juli nog gegroepeerd versturen op het einde van de maand en deze van de eerste twee weken van augustus rond 20 augustus. Daarna zal ook de FOREM beginnen met de dagelijkse verzending van inschrijvingen jonge werkzoekenden.

  Deze evolutie inzake het versturen van gegevens zal er voor zorgen dat deze noodzakelijke gegevens enkele dagen na het versturen door de bemiddelingsdiensten beschikbaar zullen zijn voor de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen.

  We willen tevens de kinderbijslagfondsen herinneren aan de geldende procedure inzake ontbrekende attesten van debemiddelingsdiensten3 . Wanneer een kinderbijslaginstelling de inschrijving van een jonge werkzoekende verneemt via een andere kanaal dat het elektronisch attest, dan vraagt deze instelling dit ontbrekende attest op via de dienst Monitoring van het Departement Controle van de Rijksdienst. De kinderbijslaginstellingen worden nogmaals verzocht zich niet langer rechtstreeks te richten tot de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten.

  Ook alle andere vragen inzake deze elektronische gegevensstroom dienen gericht te worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Fax: 02-237 23 09
  Tel: 02-237 29 33
  Email: monitoring.ctrl@rkw-onafts.fgov.be

  • 1BGDA-ORBEM: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling - Office Régional Bruxelles de l'Emploi
   FOREM: Formation pour l'emploi
   VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
  • 2D/997/30/FDB/BII van 27.06.1997
  • 3II/C/996/36/BH van 28.04.2003
  Top