Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30sexies van 23 december 1998 - Inschrijving van jonge werkzoekenden - Flux A200 - Bijkomende inlichting

  Hierna vindt u een nieuw lexicon van de "A200"-gegevens, dat rekening houdt met de volledige deelname op 1 februari 1999 van de drie gewestelijke instellingen: BGDA, FOREM en VDAB.

  1. Zone "Nummer van het attest"

  Deze zone dient voortaan te worden ingevuld door de instelling die het attest verstuurt en voorzien te zijn van een enig identificatienummer:

  • 2 eerste posities = jaar van het bericht
  • 3 volgende posities:
   053 = VDAB
   054 = ORBEMIBGDA
   055= VDAB
  • 8 volgende posities = jaarlijkse logische nummering, die mag beginnen met 00000001
  • 2 laatste posities = controlenummer, volgens hetzelfde principe als dat toegepast voor de nationale nummers

  2. Deelname van de FOREM aan de flux

  De FOREM slaat deze gegevens op vanaf 1 december 1998, en zal de eerste elektronische A200- gegevens verzenden vanaf de maand februari 1999.

  3. BGDA - opeenvolging van verschillende situaties in dezelfde maand

  De BGDA zal een mededeling versturen per specifieke situatie vanaf januari 1999.

  4. Kwalificatie van de gegevens

  Ter herinnering, enkel inschrijvingen zijn gekwalificeerde gegevens. Schrappingen en wijzigingen worden enkel ter informatie meegedeeld.

  5. Procedure voor de aanvraag van een attest op papier

  Om eventuele gebreken in de werking te kunnen opsporen, worden de instellingen verzocht om hun aanvragen om attesten op papier te richten aan de dienst "Monitoring" van het Departement Controle van de Rijksdienst.

  Top