Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30quinquies van 30 juli 1998 - Flux A200 - Deelname van de BGDA en de FOREM

  Ik deel u mee dat de BGDA en de FOREM besloten hebben om zich zo snel mogelijk in te schakelen in de elektronische flux A200. Zoals u hebt kunnen vaststellen leveren deze twee instellingen reeds geen "papieren" attesten van het type A23 K.B. meer af, in het vooruitzicht van de eerste elektronische verzending.

  Hierna worden enkele specifieke aspecten van de flux A200 beschreven.

  1. Zone "code beweging" - Inschrijving van de jonge werkzoekende

  De datum die in deze zone verschijnt (= beweging van het type I) heeft dezelfde betekenis voor de drie gewestelijke instellingen, en stemt overeen met de datum van inschrijving van de jonge werkzoekende.

  2. Zone "code beweging" schrappingen en wijzigingen (bewegingen van type 2 en 3)

  De gegevens die betrekking hebben op wijzigingen (beweging van type 3) worden u enkel ter informatie meegedeeld. Het betreft hier dus geenszins gekwalificeerde informatie. Gegevens die betrekking hebben op een inschrijving, en dus ook op een schrapping van een inschrijving als werkzoekende, zijn daarentegen wel gekwalificeerd.

  Tot op heden deelde de VDAB dit type van informatie niet regelmatig mee. Voortaan zullen de drie instellingen bij iedere maandelijkse zending de gegevens doorsturen betreffende de schrappingen en de wijzigingen.

  3. Betekenis van de datum die verschijnt in de zone "Datum gebeurtenis" voor de schrappingen en de wijzigingen (bewegingen van type 2 en 3)

  Voor de VDAB en de FOREM stemt de datum die verschijnt in deze zone overeen met de datum van verwerking door de instelling van de ontvangen gegevens.
  Voor de BGDA stemt de datum die in deze zone verschijnt wel degelijk overeen met die van de gebeurtenis.

  4. Verschillende situaties in de loop van dezelfde maand

  Het kan gebeuren dat er zich in de loop van een zelfde kalendermaand ve rschillende situaties voordoen.

  In dit geval versturen de VDAB en de FOREM een afzonderlijke mededeling per "gebeurtenis".

  In het geval van cumulatie van gebeurtenissen in de loop van dezelfde maand stuurt de BGDA maar een enkele mededeling die de situatie van de werkzoekende weergeeft zoals ze op het einde van de maand is.

  Voorbeeld:

  een student schrijft zich in als werkzoekende bij de BGDA op 7 juli 1998. Hij vat een winstgevende activiteit aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op 16 juli 1998. De mededeling die de BGDA dan verstuurt ziet er uit als volgt:

  1 = zone "code beweging"
  07.07.1998 =zone "datum gebeurtenis"
  78 =zone "kenmerk schoolverlater"

  Uit de eerste twee zones die in het voorbeeld gegeven worden blijkt dat er wel degelijk een inschrijving als werkzoekende is geweest op 07.07.1998. Maar de "78" (3de zone van bet voorbeeld) drukt de situatie uit zoals ze bekend is op bet einde van de maand, namelijk dat de jonge werkzoekende is "geschrapt wegens het vinden van werk".

  5. Identificatie van de instelling

  In de onmiddellijke toekomst bevat de zone "nummer van het attest" geen enig nummer. Later zal iedere instelling deze zone invullen, ofwel in functie van referenties toegekend door de KSZ, ofwel volgens een eigen nummering.

  In afwachting van een uniformisering, wordt de instelling die de gegevens verzendt geïdentificeerd door de drie eerste posities van de zone "nummer van het attest":
  053 =VDAB
  054 =BGDA
  055 =FOREM.

  6. Kalender van de invoering

  De BGDA en de FOREM leveren sedert eind juni 1998 geen "papieren" attesten van het type A23 K.B. meer af.

  In de loop van de maand augustus zullen de eerste elektronische attesten A200 verspreid worden, afkomstig van de BGDA (= gegevens van 27.06.1998 tot 31.07.1998). In principe zult u de gegevens van de FOREM ontvangen op het eind van dezelfde maand.

  7. Residuaire procedure

  Telkens als er een elektronisch gegeven om welke reden dan ook de sector van de kinderbijslag voor werknemers niet bereikt, wordt de BGDA of de FOREM hiervan ingelicht via een specifieke retourcode uitgaand van de KSZ. In dat geval sturen ze, zoals in het verleden, een attest direct aan de betrokken persoon.

  Te noteren valt ook dat de gegevens van de flux A200 aanvankelijk verstuurd worden op drie afzonderlijke magnetische dragers, in afwachting van een geschikt programma om de banden te groeperen.

  8. P7 en P9

  Voor deze personen dient de nota naast antwoord nr. 5 van het formulier P7, en naast antwoord nr. 14 van het formulier P9 geschrapt te worden.

  9. Diversen

  De dienst "Monitoring" van het Departement Controle onderhoudt een gecentraliseerde verbinding met de gewestelijke instellingen.
  Iedere opmerking, vraag of suggestie kan aan deze dienst gericht worden.

  Top