Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/49ter van 5 mei 2003 - Flux A301 en raadpleging LATG - Begin en einde van de activiteit van de zelfstandige

  Ik deel u mee dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) de gegevens heeft aangevuld die het doorstuurt via de mededeling A301 en het bestand met de opvolging van de verstuurde attesten, te raadplegen via de code L301.

  De gegevens werden aangevuld ten opzichte van wat is meegedeeld met de omzendbrieven II/B/997/49/BI van 19 februari 2001 en II/B/997/49bis/BI van 20 maart 2002.

  Hierna vindt u de wijzigingen die in voege treden op 3 februai 2003 (verdeling van de attesten vanaf 6 februari 2003):

  1. De zone "code van de bijdragereeks" zal voortaan de laatst bekende situatie vermelden. In tegenstelling tot de huidige praktijk zal iedere wijziging aan het statuut van de zelfstandige (zone "code van de bijdragereeks") meegedeeld worden. In bijlage vindt u de lijst van de parameters die de nieuwe waarde (L) omvat.

  2. De datum in de zone "datum van de code van de bijdragreeks" komt overeen met de datum waarop de laatste situatie inging. Deze zone zal niet worden ingevuld in geval van (nieuwe) aansluiting of stopzetting van activiteit, maar enkel in geval van daadwerkelijke wijziging van een code van categorie van bijdragen.

  Uiteraard zijn mijn diensten tot uw beschikking voor eventuele bijkomende inlichtingen. Alle vragen of suggesties kunnen worden gericht aan de Dienst Monitoring van het Departement Controle.

  e-mail: Monitoring.CTRL@RKW-ONAFTS.fgov.be

  Top