Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/49bis van 20 maart 2002 - Raadpleging van het gegevensbestand betreffende de opvolging van de attesten doorgestuurd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) - L 301

  Hierbij deel ik u mee dat u vanaf maandag 25 maart 2002 toegang hebt (via het algemeen menu, optie 4 voorde fondsen en optie 23 voor de diensten van de Rijksdienst) tot het gegevensbestand betreffende de opvolging van de attesten doorgestuurd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

  Het betreft een gegevensbestand dat alle gevallen vermeldt van onderwerping en stopzetting van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen sedert 1 december 2000. Concreet kunnen voortaan alle vanaf 1 december 2000 beschikbare gegevens, dus niet alleen deze die vroeger reeds via de filter van het personenrepertorium van de Kruispuntbank werden meegedeeld, on line geraadpleegd worden.

  De enige bijzonderheden van de raadpleging van de L.301 zijn de volgende:

  • er moet geen enkele periode ingevoerd worden;

  • indien er meer dan één attest zou doorgestuurd zijn door de RSVZ, dan verschijnt enkel de laatste situatie in het antwoordscherm;

  • de gegevens in het bestand blijven er vier jaar opgeslagen vanaf de datum van verzending van het attest.

  Iedere onregelmatigheid kan worden gemeld aan de Dienst Monitoring (tel.: 02-237 23 35, fax: 02-237 23 09, e-mail: Monitoring.CTRL@RKW-ONAFTS.fgov.be, of schriftelijk).

  Top