Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/57 van 20 april 2005 - Flux A044-M (D058 in de terminologie van het kadaster) - Arbeidsongevallen

  In punt 4 (pg 6 tot en met pg 8) van het rondschrijven II/B/997/56/BI/AGY/BH van 15 maart 2004 is de procedure uiteengezet die voor rechthebbenden die een arbeidsongeval hebben gehad van toepassing is zolang niet systematisch gebruikt kan worden gemaakt van de flux A044-M.

  Hierna vindt u de basisregels en de beschrijving van de verschillende relevante zones en waarden van die flux A044-M (D0528 in de terminologie van het kadaster) die vanaf 1 juli 2004 operationeel wordt. Binnenkort ontvangen de kinderbijslagfondsen ook een gedetailleerde technische beschrijving (beschrijving in XML, xsd-schema's) per e-mail.

  1. BASISREGELS

  De elektronische attesten afkomstig van verzekeraars van arbeidsongevallen worden continu door het Fonds voor Arbeidsongevallen doorgestuurd, dus naarmate die instelling ze ontvangt en verwerkt. Ze hebben betrekking op een maand waarin een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaald is door de verzekeraar in het kader van de arbeidsongevallenwet. De attesten betreffende blijvende situaties ingevolge een arbeidsongeval worden voorlopig verder als papieren documenten doorgestuurd, tot (naar verwachting in het voorjaar 2005) ook daarvoor een flux is geïnstalleerd.

  Het is mogelijk, met name in geval van een beslissing van een arbeidsrechtbank en erkenning van een arbeidsongeval a posteriori, dat attesten A044-M over verschillende maanden of zelfs jaren ineens worden verstuurd.

  De kinderbijslagfondsen zullen attesten ontvangen voor de rollen 101, 103, 104 en 106 van het kadaster. Elke instelling die in het kadaster een dossier heeft voor het betrokken INSZ en de betrokken periode (historiek = 'A') ontvangt dus elk attest waarvan de referentieperiode vermeld in het KSZ-prefix volledig of gedeeltelijk samenvalt met de integratieperiode die voor de betrokken persoon in het kadaster is opgetekend.

  2. RELEVANTE ZONES EN WAARDEN

  Deel: identificatie van het attest

  INSZ

  Nummer van het attest

  Hoogstens 15 posities (xs: long), verplichte zone, het gaat om een eenmalig toegekend nummer.

  Versienummer

  Hoogstens 2 posities (xs: int), verplichte zone. Bij wijziging of annulering blijft het nummer van het attest hetzelfde maar wordt een versienummer toegekend.

  Statuut

  Verplichte zone, formaat xs: int. Hier wordt het statuut van het attest aangegeven.

  Waarden van 0 tot 9:

  0: origineel
  1: wijziging
  2: duplicaat
  3: annulering

  Aanmaakdatum

  Dit is de datum waarop het attest door de verzekeraar gemaakt is. Verplichte zone, formaat xs:date.

  Deel: Werkgever

  RSZ-nummer van de werkgever

  Hoogstens 10 posities, formaat xs: long, facultatieve zone.

  Ondernemingsnummer

  Dat is het nummer van de KBO, hoogstens 10 posities, formaat xs: long, verplichte zone.

  Categorie van de werkgever

  Facultatieve zone, formaat xs:int, waarden van 0 tot 999.

  Aanmaakdatum

  Dit is de datum waarop het attest door de verzekeraar opgemaakt is. Verplichte zone, formaat xs:date.

  Deel: kenmerk van het attest van het FAO

  Intern dossiernummer van het FAO

  Hoogstens 15 posities, formaat xs: string, verplichte zone.

  Datum van het ongeval

  Hier komt de datum waarop het ongeval plaatsvond waarop het attest betrekking heeft, verplichte zone, formaat xs: date.

  Deel: beslissing van het FAO

  Begindatum

  Hier komt de begindatum van de maand waarvoor de uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid in het kader van de arbeidsongevallenwet betaald is, verplichte zone, formaat xs: date.

  Einddatum

  Hier komt de einddatum van de betaling van de uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid in het kader van de arbeidsongevallenwet, verplichte zone, formaat xs: date. Omdat het om een maandelijks terugkerende flux gaat, wordt die datum automatisch ingevuld zolang een uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaald wordt.

  Vergoeding

  Hier komt het bij de erkenning van het arbeidsongeval toegekende percentage. De waarden gaan van 0.00 tot 999.99, verplichte zone, formaat xs: decimaal.

  3. OVERIGE REGELING

  De Rijksdienst start met de verzending van de attesten op 1 juli 2004. Kinderbijslagfondsen die dan nog niet in staat zijn ze te verwerken, moeten ze systematisch bewaren en zo snel mogelijk behandelen.

  Zoals altijd kunnen afwijkingen en disfuncties aan de Monitoring gesignaleerd worden.

  Top