Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/57bis van 14 januari 2005 - Flux A044-M (D058 in de terminologie van het Kadaster) - Arbeidsongevallen

  De omzendbrief II/B997/57/BI van 25 mei 2005 stelde u de flux A044/D058 voor en kondigde aan dat die operationeel zou zijn vanaf 1 juli 2004.

  Aangezien het definitieve schema XSD en de beschrijving van het bericht (zie DOCS van TRIVIA) pas in december 2004 ter beschikking van de Rijksdienst werden gesteld, moest het operationeel worden van de flux worden uitgesteld.

  De berichten A044/D058 worden voortaan in een productie-omgeving naar de fondsen gestuurd, maar met testwaarde tot 31 maart 2005.

  Vanaf 1 april 2005 zullen deze gegevens hun authentieke waarde hebben en de gegevens vervangen die werden meegedeeld door de code 60 van de zone 62 van het DMFA-bericht.

  Vanaf nu kunnen de kinderbijslagfondsen ook de gegevens van de berichten A044/D058 (datum van het arbeidsongeval,...) raadplegen via TRIVIA, in het gegevensbestand van de gebufferde attesten.

  Top