Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/58 van 7 juni 2004 - Ingebruikneming van de RIP- en DMFA-gegevens - Stopzetten van de parallelle werking

  De omzendbrieven II/C/997/54/BH van 15 december 2003, II/A/997/55/agy van 22 december 2003 en II/B/997/56/BI/AGY/BH van 15 maart 2004 gaven u alle nodige inlichtingen over de verschillende lopende processen in verband met de ingebruikneming van het Kadaster van de kinderbijslag en de weerslag hiervan op de verwerking van de gegevens afkomstig van de werkgevers (RIP- en DMFA-gegevens).

  Op 20 april 2004 voltooide het Beheerscomité van de Rijksdienst de modaliteiten betreffende de effectieve ingebruikneming van de verschillende processen verbonden aan het kadaster en de systematische exploitatie van de RIP- en DMFA-gegevens afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Hierna vindt u de kalender en de procedures die de volgende maanden moeten ingevoerd worden.

  1. KALENDER

  Eind mei/begin juni 2004 Verzending van een laatste model G, betreffende de maanden maart, april en mei 2004.

  1 juli 2004 Omschakeling naar het kadaster.
  Begin van de systematische exploitatie van de RIP-gegevens

  1 oktober 2004 Begin van de systematische exploitatie van de DMFA-gegevens

  2. PRINCIPES

  De procedure van omschakeling naar het Kadaster impliceert dat de kinderbijslaginstellingen, verbonden met de sectoriële repertoria van de Rijksdienst, vanaf 1 juli ontslaan zijn van het bijwerken van de gegevens van het NRK en van het RIO.

  De laatste bijwerking van het RNK zal dus in juni gebeuren en zal betrekking hebben op de kinderbijslag voor de maand mei 2004.

  Tegen eind juni 2004 zal de Rijksdienst de kinderbijslaginstellingen inlichten over het laatste nummer van de mailbox met gegevens gerouteerd via het NRK en/of het RIO, zodat een perfecte synchronisatie van de verrichtingen voor de overgang naar het Kadaster en de gegevens gerouteerd via het Kadaster kan uitgevoerd worden.

  Wat betreft de RIP-gegevens, richt de systematische exploitatie zich op de elektronische berichten ontvangen vanaf 1 juli 2004 en met betrekking tot het 3de kwartaal van 2004 en volgende. Voor de DMFA-gegevens betreft de exploitatie voorzien vanaf 1 oktober 2004 de aangiftes van de werkgevers van het derde kwartaal 2004. Het spreekt vanzelf dat de gegevens vervat in deze berichten de authentieke gegevens vormen, die gebruikt worden voor het beheer van de kinderbijslagdossiers.

  In eerste instantie betreft deze systematische exploitatie enkel de attesten die nuttig zijn voor het vaststellen van het recht (voor de rechthebbende of in geval van verandering van voorrang voor de bijslagtrekkende rol 103 of de vierde actor rol 106) of de bepaling van de bevoegdheid. De Rijksdienst zal later de datum meedelen vanaf wanneer de systematische exploitatie van de DMFA-gegevens moet plaatsvinden in het onderzoek van het recht op een sociale toeslag en van het recht van rechtgevende kinderen.

  De bepalingen vervat in de CO 1348 van 11 februari 2004 betreffende het automatisch onderzoek van het recht, de provisionele betalingen en het gebruik van het nieuwe brevet zijn dus volledig van toepassing op 1 oktober 2004.

  3. SLOTMODALITEITEN

  Zoals in het verleden kunnen onregelmatigheden en slecht werkende zaken gesignaleerd worden aan de Monitoring.

  Top