Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/62bis van 10 augustus 2007 - Flux A037M en raadpleging A037L (D057 en P057 in de terminologie van het Kadaster) - uitbreiding lijst codes tijdelijke werkloosheid

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de uitbetalings-instellingen van werkloosheidsvergoedingen (UI) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontwikkelde de Rijksdienst eind 2005 de elektronische gegevensstromen A037M en A037L inzake de gegevens met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid (D057 en P057 in de terminologie van het Kadsaster). Deze twee gegevensstromen werden in productie genomen begin 20061 .

  1. Uitbreiding codelijst

  Bij de opstart van deze gegevensstromen konden in de zone TemporaryUmemploymentCode 10 verschillende types tijdelijke werkloosheid worden weergegeven (bijlage 1 van de technische beschrijving). Tijdens een vergadering van de werkgroep A037 beslisten alle betrokken partijen de bestaande codelijst uit te breiden met twee nieuwe types werkloosheid, namelijk jeugdvakantie en seniorvakantie. De dagen die een sociaal verzekerde opneemt als jeugd- of seniorvakantie worden immers in de werkloosheidsreglementering beschouwd als gelijkgestelde dagen werkloosheid. Om die reden dienen deze dagen beschouwd te worden als gelijkgestelde dagen zoals bedoeld in art. 53 van de kinderbijslagwetgeving.

  2. Jeugdvakantie: code 11

  De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon2 .

  De dagen die een sociaal verzekerde opneemt als jeugdvakantie zullen in de flux worden aangeduid met de code 11.

  3. Seniorvakantie: code 12

  De werknemer van 50 jaar of ouder die het werk hervat als loontrekkende en geen recht heeft op 4 weken betaalde vakantie ingevolge een periode volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar, kan seniorvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke dag seniorvakantie ontvangt hij een seniorvakantie-uitkering ten laste van de werkloosheidsverzekering, gelijk aan 65% van zijn begrensd loon3 .

  De dagen die een sociaal verzekerde opneemt als seniorvakantie zullen in de flux worden aangeduid met de code 12.

  4. Praktische modaliteiten

  De nieuwe codes 11 en 12 zullen worden meegegevens vanaf de verzending van augustus 2007 die betrekking heeft op de attesten van de maand juli 2007.

  Zoals gebruikelijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) - 02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  • 1Omtrent deze twee elektronische gegevensstromen zie verder dienstbrief 997/62/JOB van 20.12.2005.
  • 2Voor bijkomende informatie inzake de toekenning van de jeugdvakantiedagen zie de website van de RVA
  • 3Voor bijkomende informatie inzake de toekenning van de seniorvakantiedagen zie de website van de RVA.
  Top