999/121 van 13 februari 2000 - Formulier mod. W - Afschaffing van de postassignatie

    Sedert december 2001 is het niet meer mogelijk de kinderbijslag te betalen door middel van een postassignatie. De enige wettelijke betalingsmodaliteiten die overblijven zijn de betaling op een bankrekening of via een circulaire cheque. Met het formulier Mod. W kunnen de bijslagtrekkenden de kinderbijslaginstelling vragen de verschuldigde kinderbijslag op hun bankrekening te storten.

    In afwachting van een meer algemene herziening van het formulier die rekening houdt met de specifieke betalingsmodaliteiten in het kader van een eventuele beschermde "sociale rekening", de schuldbemiddeling of het budgetbeheer door een OCMW werd het formulier Mod. W aangepast aan de afschaffing eind 2001 van de postassignatie.

    formulier Mod. W

    Top