Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/122 van 22 maart 2002 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing van 1 februari 2002 - Aanpassing aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de P19 (toeslagen voor alleenstaanden of personen die een feitelijk gezin vormen) en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P19bis (toeslagen voor personen gescheiden van de (ex-)echtgenoot), ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  • P2 (gehandicapten tot 21 jaar), P7 (studenten) en P9 (leerovereenkomsten)

  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De nieuwe versies van het volledige formulier zijn ook verkrijgbaar op aanvraag per e-mail op het adres: monitoring.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

  Top