999/122 van 22 maart 2002 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing van 1 februari 2002 - Aanpassing aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P19info, gevoegd bij de P19 (toeslagen voor alleenstaanden of personen die een feitelijk gezin vormen) en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P19bis (toeslagen voor personen gescheiden van de (ex-)echtgenoot), ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  • P2 (gehandicapten tot 21 jaar), P7 (studenten) en P9 (leerovereenkomsten)

  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De nieuwe versies van het volledige formulier zijn ook verkrijgbaar op aanvraag per e-mail op het adres: monitoring.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

  Top