Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/126 van 24 juni 2003 - Actualisering van de aanvraagformulieren AA en E

  In de voorbije jaren heeft de Rijksdienst stelselmatig de nog noodzakelijke formulieren (AA en E) herwerkt en geactualiseerd in functie van een klare en precieze vraagstelling en een kenmerkende huisstijl. Het resultaat daarvan heeft niet alleen voldoening gegeven, maar betekende volgens de gedane evaluaties een merkwaardige meerwaarde voor de gezinnen inzake leesbaarheid en vereenvoudiging.

  Omdat bepaalde formulieren toch al geruime tijd in omloop zijn bleek een " groot onderhoud" opportuun in het licht van de opgedane ervaring. De Rijksdienst heeft daarom het initiatief genomen om de formulieren grondig te herzien in een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van de departementen Controle en Gezinnen en van de Juridische afdeling van de Rijksdienst, van de kinderbijslagfondsen, van de Dienst Leesbaarheid van het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) en van de DAV (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging).

  Gelet op de opgedane ervaring, nieuwe inzichten, sociologische, wettelijke en technische evoluties van de laatste jaren werden de aanvraagformulieren eerst herzien. In bijlage vindt u het resultaat in de drie landstalen (formulier AA: NL - FR - D; formulier E: NL - FR - D). De formulieren zijn zowel geschikt om in papiervorm te worden gebruikt als om in PDF-formaat op een website geplaatst te worden.

  Daarnaast is het formulier P7int (studies buiten België) in het Spaans vertaald.

  De elektronische versie van deze formulieren wordt u op aanvraag per e-mail bezorgd (adres: techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be).

  Top