Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/136 addendum van 3 augustus 2006 - Addendum bij dienstbrief 999/136

    Met de circulaire II/C/999/c.136/sn van 26.06.2006 werden u de praktische schikkingen in verband met het herwerkt formulier P7 (kinderbijslag na de leerplicht) overgemaakt. U ontving het formulier in de drie landstalen (N/F/D).
    Het formulier P7A (verklaring van de bijslagtrekkende) geldt ook voor de studenten in het buitenland.

    Wat betreft het formulier P20 (kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters) ontving u enkel de Nederlandse en Franse versie.
    Ik stuur u de Duitse versie in bijlage.

    Top