999/136 addendum van 3 augustus 2006 - Addendum bij dienstbrief 999/136

    Met de circulaire II/C/999/c.136/sn van 26.06.2006 werden u de praktische schikkingen in verband met het herwerkt formulier P7 (kinderbijslag na de leerplicht) overgemaakt. U ontving het formulier in de drie landstalen (N/F/D).
    Het formulier P7A (verklaring van de bijslagtrekkende) geldt ook voor de studenten in het buitenland.

    Wat betreft het formulier P20 (kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters) ontving u enkel de Nederlandse en Franse versie.
    Ik stuur u de Duitse versie in bijlage.

    Top