999/137 van 6 november 2006 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 oktober 2005 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulier voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  - P19 info, gevoegd bij de P19 en ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  - P19bis, ook afgedrukt op de achterkant van de P19ter

  - P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)

  - P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot onderneminsghoofd)

  - J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De aangepaste versies worden aan de kinderbijslagfondsen per e-mail overgemaakt.

  Een aangepaste versie zal u ook vinden op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be

  Elektronische versies kunnen bekomen worden op aanvraag bij techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

  Top