Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/138 van 11 januari 2007 - Formulieren Eter - Aanvraag om een adoptiepremie

    Als gevolg van de hervorming van het adoptierecht werden u met MO 596 van 2 oktober 2006 een aantal gewijzigde bepalingen voor het recht op de adoptiepremie meegedeeld.

    Als bijlage vindt u de formulieren voor de aanvraag van een adoptiepremie in de drie landstalen (NL - FR - D) die als gevolg hiervan werden aangepast.

    De aangepaste versies werden aan de kinderbijslagfondsen per e-mail overgemaakt. De nieuwe versies vindt u ook op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be. Elektronische versies kunnen bekomen worden op aanvraag bij techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

    Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het formulier op ander punt te verbeteren. Als gevolg van de verwijzing naar de Rijksdienst wat betreft algemene inlichtingen (op pagina 1 van het formulier) wordt de dienst Mediatie zeer vaak telefonisch gecontacteerd voor dossierinformatie waarover alleen het kinderbijslagfonds beschikt. Om nodeloze contacten met de sociaal verzekerden te vermijden,vraag ik u voortaan de naam en het telefoonnummer van de dossierbeheerder te vermelden onderaan op de eerste pagina van de aanvraagformulieren om kraamgeld, kinderbijslag en adoptiepremie, zoals aangegeven op bijgaand formulier.

    Top