999/138 van 11 januari 2007 - Formulieren Eter - Aanvraag om een adoptiepremie

    Als gevolg van de hervorming van het adoptierecht werden u met MO 596 van 2 oktober 2006 een aantal gewijzigde bepalingen voor het recht op de adoptiepremie meegedeeld.

    Als bijlage vindt u de formulieren voor de aanvraag van een adoptiepremie in de drie landstalen (NL - FR - D) die als gevolg hiervan werden aangepast.

    De aangepaste versies werden aan de kinderbijslagfondsen per e-mail overgemaakt. De nieuwe versies vindt u ook op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be. Elektronische versies kunnen bekomen worden op aanvraag bij techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

    Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het formulier op ander punt te verbeteren. Als gevolg van de verwijzing naar de Rijksdienst wat betreft algemene inlichtingen (op pagina 1 van het formulier) wordt de dienst Mediatie zeer vaak telefonisch gecontacteerd voor dossierinformatie waarover alleen het kinderbijslagfonds beschikt. Om nodeloze contacten met de sociaal verzekerden te vermijden,vraag ik u voortaan de naam en het telefoonnummer van de dossierbeheerder te vermelden onderaan op de eerste pagina van de aanvraagformulieren om kraamgeld, kinderbijslag en adoptiepremie, zoals aangegeven op bijgaand formulier.

    Top