999/145 van 5 februari 2008 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 januari 2008 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • P18info/ P19info, gevoegd bij de P18, P19, P19quater, P19quinquies en P19sexies en ook de folder ter vervanging van achterkant van de P19ter.
  • P19bis, ook de folder ter vervanging van achterkant van de P19ter.
  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)
  • P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd)
  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De aangepaste versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be, zullen aan de kinderbijslagfondsen per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be

  Top