Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/150 van 18 december 2008 - Aanpassing van de formulieren aan de SEPA-overschrijving (Single Euro Payments Area)

  1. Inleiding

  Vanaf 1 januari 2008 heeft de Europese Gemeenschap een ééngemaakte ruimte voor betalingen in de Euro (SEPA) in het leven geroepen. Tegen 31 december 2010 moet het merendeel van alle betalingen op SEPA overgeschakeld zijn.

  De "Europese overschrijving" vervangt de huidige binnenlandse overschrijving. Een internationale overschrijving is dan een overschrijving tussen een land van het SEPA-gebied en een land buiten de SEPA-betaalruimte.

  SEPA is van toepassing in 31 landen1 :

  • de 27 lidstaten van de Europese Unie: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje2 , Estland, Finland, Frankrijk3 , Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal4 , Roemenië, Verenigd Koninkrijk5 , Slovenië, Slovakije, Zweden, Tsjechië;
  • Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

  Het grootste verschil met de huidige nationale overschrijving bestaat erin dat bij elke Europese overschrijving IBAN (International Bank Account Number) van zowel de opdrachtgever als de begunstigde en BIC (Bank Identifier Code) van de begunstigde dienen te worden vermeld.

  IBAN is een internationale identificatie voor het bankrekeningnummer. Het nummer bestaat uit een landcode (2 letters), een controlegetal (2 cijfers) en het huidige rekeningnummer. IBAN kan in het SEPA-gebied maximaal 34 posities tellen; in België bestaat IBAN steeds uit 16 tekens.
  Bic is een internationale identificatie van de financiële instelling van een rekeninghouder. De BIC telt 8 of 11 karakters en bestaat uit een bankcode (4 karakters), een landcode (2 karakters), een plaatscode (2 karakters) en is in bepaalde gevallen aangevuld met een kantoorcode (3 karakters).

  De Sepa-overschrijvingen bieden grote voordelen aangezien de betalingen veiliger verlopen en de transactiekosten tot nul worden gereduceerd.

  Niet-Europese landen kunnen ervoor kiezen zich aan te passen aan de SEPA-standaarden voor hun binnenlandse betalingen. Voor betalingen van en naar dergelijke landen zijn bovenstaande voordelen eveneens van toepassing.

  Het verdient aanbeveling om de verschillende toepassingen ineens aan te passen ten einde de betalingen met als bestemming de gans SEPA-zone op dezelfde wijze te kunnen doen. Veelvuldige aanpassingen van eenzelfde ketting zijn vaker duurder.

  Gevolgen
  • Voor de bestaande betalingen op een zichtrekening:
   Voor de interne Belgische betalingen werd overeengekomen dat de banken automatisch de BIC zouden aanvullen indien deze ontbreekt.
  • Voor de toekomstige betalingen op een zichtrekening:
   Voor de "Europese overschrijvingen" zal men in het SEPA-systeem het International Bank Account Number (IBAN) van de begunstigde en de Bank Identifier Code (BIC) van zijn bank nodig hebben. Deze codes hebben verschillende lengte naargelang het land.

  2. Aanpassingen van de formulieren

  2.1 Het formulier W (de aanvraag om op een rekening te storten

  Het formulier (zie bijlagen) om het rekeningnummer te vragen wordt aangepast aan de Europese richtlijn met betrekking tot de uitvoering van Europese overschrijvingen.

  a) de overschrijving op een zichtrekening in België (formulier Mod. W)

  Op het Mod. W (bijlage I) zal het rekeningnummer van de begunstigde voortaan bestaan uit de IBAN-code met 16 alfanumerieke karakters. Bovendien wordt de BIC-code ingevoerd voor de identificatie van de bank van de begunstigde. Het infogedeelte van het Mod. W wordt geactualiseerd.

  b) de overschrijving op een buitenlandse zichtrekening (formulier Mod. W-int)

  Om de overschrijvingen naar een land behorend tot het SEPA-gebied te kunnen realiseren in overeenstemming met de Europese reglementering werd een apart formulier ontwikkeld (bijlage II).

  De kinderbijslagfondsen die reeds de kinderbijslag met een cheque betalen in een van de voorheen opgesomde landen van de SEPA, worden gevraagd een formulier W-int te zenden aan de gezinnen.µ

  Het formulier in bijlage is thans beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels. Vertalingen naar nog andere talen zullen volgen.

  Bijlage I: NL - FR - D

  Bijlage II: NL - FR - D - E

  2.2 De andere formulieren

  Sommige kinderbijslagfondsen beschikken over formulieren waarin het formulier mod. W is geïntegreerd. Alle documenten en formulieren waarop een rekeningnummer (bijv. AA of E), wordt meegedeeld of waarop er een rekeningnummer moet worden ingevuld, moeten insgelijks aangepast worden.

  De motiveringsmodules 40bis, 40ter, 44, 45, 50, 51, 53, 54, en 56 zullen eveneens worden aangepast.

  • 1Andorra, Groenland, het Eiland Man, de Anglo-Normandische eilanden, de Faroëreilanden, Monaco, San Marino en Vaticaanstad maken geen deel uit van SEPA.
  • 2met inbegrip van de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla
  • 3de Franse Overzeese departementen, Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en La Réunion maken er eveneens deel van uit, de andere departementen niet
  • 4met inbegrip van de Azoren en Madeira
  • 5met inbegrip van Gibraltar en Noord-Ierland
  Top