Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/149 van 11 september 2008 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 september 2008 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen op de formulieren aangepast.

  Het formulier P18 (toeslag voor éénoudergezinnen) werd in overeenstemming gebracht met de index van 1 september 2008. De gezinnen worden tevens geïnformeerd over de nieuwe maatregelen betreffende de eenoudertoeslag die van kracht worden vanaf 1 oktober. Het aan de nieuwe maatregelen volledig aangepaste formulier dat vanaf 1 oktober 2008 wordt gebruikt zal u binnenkort worden toegezonden met de desbetreffende circulaire.

  0p de formulieren van de serie P19 (toeslag voor werklozen, zieken, invaliden, gepensioneerden en gehandicapten) worden de grensbedragen van de inkomens aangepast aan de indexverhoging van 1 september 2008. Het (geïndexeerde) bedrag van de verhoging van de inkomensgrens voor alleenstaanden dat van kracht wordt op 1 oktober 2008 wordt eveneens vermeld. 0p die manier kan het formulier verder gebruikt worden na 1 oktober.

  Daarnaast werden de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven eveneens aangepast:

  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)
  • P2 (gehandicapten), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot onderneminsghoofd)
  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

  De gewijzigde versies, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be, zullen aan de kinderbijslagfondsen per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd.

  (...)

  Top