Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/152 van 29 juni 2009 - D228P - Pleegplaatsingen in een gezin ten laste van het fonds "Jongerenwelzijn"

  Overeenkomstig het artikel 51, derde lid 7° Kinderbijslagwet is de werknemer gerechtigd op kinderbijslag voor de van het gezin deel uitmakende kinderen die hem zijn toevertrouwd ingevolge een plaatsingsmaatregel door bemiddeling van of ten laste van een openbare overheid.

  Ingevolge diverse subsidiëringsbesluiten van de Gemeenschappen wordt van de toelage toegekend aan het onthaalgezin het bedrag aan kinderbijslag afgetrokken toegekend voor het geplaatste kind (cfr. MO 423 van 24/11/1983 en de infonota 1998/1 van 10 maart 1998).

  Totnogtoe werd per kwartaal het bedrag van de kinderbijslag meegedeeld met het formulier D228P aan de plaatsende overheid (Vlaamse Gemeenschap agentschap "Jongerenwelzijn" en voor de Franse Gemeenschap "l'Aide à la jeunesse").

  Wijziging vanaf 1 januari 2009 voor de Vlaamse Gemeenschap

  Conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidiëringsnormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand worden vanaf 1 januari 2009 de subsidies niet langer verminderd met de voor de jongeren uitbetaalde bedragen aan kinderbijslag.

  Het is bijgevolg dan ook niet meer nodig voor de in gezinnen geplaatste kinderen het Fonds Jongerenwelzijn te informeren over de bedragen aan uitbetaalde kinderbijslag. Voor de plaatsingen door het Fonds vraagt de Vlaamse Gemeenschap om vanaf heden de formulieren D228P niet meer te zenden. Het is enkel nog nodig het formulier D228P te verzenden voor periodes van plaatsing of bij wijziging van bedragen (regularisaties) vóór 1 januari 2009.

  De modellen D228P aangaande de vereffende bedragen van de kinderbijslag moeten ENKEL worden verzonden aan de diensten voor pleegzorg die vanaf nu de financiële afhandeling van het dossier tussen het pleeggezin en de kinderbijslagfondsen verder opvolgen.

  Het agentschap Jongerenwelzijn zal wel verder de meldingen van plaatsing of wijzigingen in deze toestand blijven verzenden aan het bevoegde kinderbijslagfonds en moet bij wijziging van kinder-bijslagfonds geïnformeerd worden.

  De dienstbrief D/b/999/C.70 van 1 juli 1987 moet bijgevolg worden aangepast in de volgende zin:

  Schematisch overzicht

  Plaatsing in een pleeggezin ten laste van Kennisgeving van de uitbetaalde bedragen
    Voor 2009 Vanaf 2009
  Fonds "Jongerenwelzijn" D228P nihil
  "L'aide à la jeunesse" D228P D228P
  Pleeggezinnendiensten D228P D228P

  Voor uw informatie vindt u alvast in de bijlage een kopie van de brief die de Rijksdienst van het Fonds "Jongerenwelzijn" heeft ontvangen.

  Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot het nummer 02/553 31 87.

  Top