Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/154bis - Herinnering van het formulier voor de opvolging van de kinderbijslag voor studenten

  Met de circulaire CO 1374 van 25 september 2008 (punt 5.3.1) werden de richtlijnen verstrekt voor de herinnering van het formulier P7A op 5 november van elk jaar.

  In de dienstbrief II/C/99/c.154/SN van 15 juli 2009 (Handelswijze wanneer het formulier P7A niet wordt teruggezonden) werd gesteld dat deze richtlijnen voor het academiejaar 2009-2010 van kracht blijven.

  De inschrijvings-, uitschrijvings- en annulatieberichten van de flux D062 worden voortaan echter bij het begin van elke kalendermaand gegroepeerd doorgestuurd (dienstbrief II/B/997/69ter/JOB-VIM van 24 september 2009).

  Door deze nieuwe kalender is de datum van 5 november 2009 zoals voorzien in de CO 1374 te vroeg om te herinneren. Immers, op de vooropgestelde rappeldatum bestaat het risico dat een aantal herinneringen worden verstuurd met betrekking tot gegevens die alsnog bij het begin van de maand november per flux zullen worden bezorgd.

  Aan de kinderbijslagfondsen wordt daarom gevraagd de herinneringen van de schoolformulieren P7 voor alle Gemeenschappen te zenden rond 20 november 2009 en de gezinnen erop te wijzen zo snel mogelijk te reageren, zoniet kan de tijdige betaling van de kinderbijslag voor de maand november op 10 december 2009 niet meer worden verzekerd.

  Het begin van de recuperatieperiode van de onverschuldigd(provisioneel) betaalde kinderbijslag voorzien op 5 december 2009 wordt hierdoor eveneens met één maand verschoven.

  Top