Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/154bis - Addendum - Herinnering van het formulier voor de opvolging van de kinderbijslag voor studenten

    Met de dienstbrief II/C/999/c.154bis/SN van 26 oktober 2009 werd gevraagd de herinneringen van de schoolformulieren P7 voor alle Gemeenschappen te zenden rond 20 november 2009.

    De Vlaamse Gemeenschap heeft de Rijksdienst bevestigd dat de zending van de elektronische berichten D062 op 3 november 2009 zal gestart worden. Dit betekent dat de ontvangst van deze berichten door de kinderbijslagfondsen op 10 november 2009 wordt voorzien.

    Gelet op deze data wordt aan de kinderbijslagfndsen gevraagd al de ontvangen berichten D062 bij voorrang te verwerken en de herinneringsbrieven onverwijld op te maken en te versturen.

    Top