Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/164 van 8 oktober 2012 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen: briefmodule te verzenden voor schoolverlaters die beginnen te werken (module 18bis) en briefmodule van 15 december voor studenten in de Vlaamse Gemeenschap

  1. Inwinnen van de studiegegevens

  Volgens de instructies die u werden meegedeeld met de dienstbrief II/C/999/c.163/sn van 2 juli 2012 wordt er voor de studenten in de Vlaamse Gemeenschap een brief gestuurd wanneer er op 15 december 2012 nog geen enkel gegeven over de studies of een ander professioneel gegeven werd ontvangen. Het model van deze brief werd opgesteld in overleg met de kinderbijslagfondsen. In bijlage vindt u de definitieve versie van briefmodule van 15 december.

  2. De schoolverlater die begint te werken

  Volgens de instructies die u werden meegedeeld met de dienstbrief II/C/999/c.153/sn van juli 2009 wordt de betaling van de kinderbijslag voorlopig geschorst wanneer het kinderbijslagfonds een bericht van tewerkstelling met het Rip-bericht (de Dimona-aangifte) ontvangt. De schorsing wordt aan het gezin meegedeeld met de briefmodule 18bis.

  Gelet op het feit dat ook het bericht Rip-stu de kinderbijslag schorst (CO 1386/2012 van 13 februari 2012), is het de bedoeling beter te laten uitschijnen dat de schorsing niet definitief is als het inkomen de grensnorm niet overschrijdt. Ook moest worden uitgelegd dat het kinderbijslagfonds zelf een onderzoek verricht naar de tewerkstelling tijdens het derde kwartaal en de kinderbijslag ambtshalve bijbetaalt als de 240-urengrens niet is overschreden. In bijlage vindt u de aangepaste versie van de briefmodule 18bis.

  De aangepaste versies van de beide modules in de drie talen zullen u per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw.be.

  Bijlage 1 : briefmodule 18bis in drie talen

  Bijlage 2 : briefmodule van 15 december in drie talen

  Top