Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/165 van 10 oktober 2012 - Verdrag met Bosnië - Herzegovina

  Met de MO 616 van 4 september 2012 werd u op de hoogte gebracht van de Overeenkomst en de Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake de sociale zekerheid afgesloten tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina.
  De Overeenkomst treedt retroactief in werking met ingang op 1 juni 2009.

  In afwachting van de goedkeuring van nieuwe formulieren door de Bosnische autoriteiten moeten de formulieren van het vroegere akkoord met Joegoslavië gebruikt worden. In dit verband wordt verwezen naar het toepasselijk gedeelte uit een protocol van uitvoering gesloten in het kader van de toepassing van de overeenkomst. De oorspronkelijk tekst is gesteld in het Engels (bijlage I) en werd door de Rijksdienst vertaald naar het Nederlands (bijlage II), het Frans (bijlage III) en het Duits (bijlage IV).

  Vragen over samenloop kunnen gericht worden aan:

  Ministry of civil Affairs of BiH
  Division of Labour Employment, Social Security and Pensions
  Department of Social Welfare and Pensions
  Trg BiH br. 1
  71 000 Sarajevo, BiH
  Tel: +387 33 492 514
  Fax: +387 33 492 630

  Het verdient aanbeveling op de formulieren of in de contacten te refereren naar de overeenkomst tussen België en Bosnië.

  Top