Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/167 van 15 maart 2013 - Aanpassing van de informatie op het formulier Mod J - Contract van kamerverhuur

    Met de circulaire CO 1386/2013 van 8 februari 2013 werden de instructies in verband met een feitelijk gezin gewijzigd. De verklaringen van verhuring van een kamer worden niet meer aangenomen, tenzij ze zijn geregistreerd en de gezinssamenstelling in het Rijksregister binnen de drie maanden is aangepast. Anders wordt verder een feitelijk gezin vermoed (tot bewijs van het tegendeel).

    De toepassing van de nieuwe regel heeft uitwerking op 1 maart 2013 en alleen voor de nieuwe huurcontracten.

    Om aan de gezinnen informatie te geven vindt u in bijlage het aangepaste Mod J in de drie landstalen.

    Top