Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/168 van 2 mei 2013 - Aanpassing van de aanvraagformulieren (A,B,E, Eter) voor gezinsbijslag

  Naar aanleiding van een klacht van een sociaal verzekerde heeft de Dienst voor administratieve vereenvoudiging (DAV) gevraagd om op de aanvraagformulieren voor gezinsbijslagen duidelijker aan te duiden dat het niet altijd een voorwaarde is een formulier in te dienen om kinderbijslag, wezenbijslag, kraamgeld of een adoptiepremie te bekomen.

  Het betreft :

  • het formulier A - de aanvraag om kinderbijslag;
  • het formulier B - de aanvraag om wezenbijslag;
  • het formulier E - de aanvraag om kraamgeld;
  • het formulier Eter - de aanvraag om een adoptiepremie.

  In functie daarvan werd op de formulieren een aangepaste tekst voorzien :

  Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

  Meestal is het niet nodig een aanvraagformulier in te vullen. U kunt ook telefonisch of per mail, fax of brief kinderbijslag aanvragen.
  In vele gevallen onderzoekt het kinderbijslagfonds uw recht uit eigen beweging op basis van informatie die het zelf ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of van een ander kinderbijslagfonds of een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
  Een aanvraagformulier invullen kan wel het onderzoek versnellen als het kinderbijslagfonds niet over alle gegevens beschikt (kraamgeld eerste geboorte, aankomst in België enz.). Stuur daarom een aanvraagformulier dat u van het kinderbijslag ontvangt zo vlug mogelijk ingevuld terug. Bezorg het kinderbijslagfonds ook altijd de aanvullende gegevens die het vraagt.

  Om het aantal onverschuldigde betalingen te verminderen, werd in de CO 1386/2013 aangekondigd alle formulieren van de volgende tekst te voorzien.

  "Elke wijziging in de gezinssituatie of in de situatie van de kinderen moet u ons zo snel mogelijk melden. U kan dat doen per brief, telefoon, fax, email,...".

  Voor de handtekening wordt de tekst opgenomen:

  "Ik heb de informatie bij dit formulier gelezen".

  Top