Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/171 van 18 juli 2014 - Aanpassing van de formulieren aan de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW)

  Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet werden de volgende aanvraagformulieren en periodieke formulieren aangepast :

  • het formulier A (de aanvraag om kinderbijslag);

  • het formulier B (de aanvraag om wezenbijslag);

  • het formulier E (de aanvraag om kraamgeld);

  • het formulier Eter (de aanvraag om adoptiepremie);

  • P2 (de kinderen met aandoening in het buitenland)

  • P3 (de kinderen geplaatst in een instelling);

  • P4 (de rechten hoofdens broers of zusters);

  • P7-int (Studies buiten de E.E.R.);

  • P9 (de leerovereenkomsten/-verbintenissen);

  • P9bis (de ondernemingsopleiding);

  • P12 (de voorrangsrechten in het buitenland);

  • P16com (de verlaten wees);

  • P19 (de rechten op een toeslag);

  • P19ter (de rechten op een toeslag);

  • P20 (de werkzoekende in de beroepsinschakelingstijd);

  • Model V (+ info de afstand van het voorrangsrecht);

  • Mod.W-int (overschrijving naar een financiële instelling in het buitenland).

  De gewijzigde formulieren werden u elektronisch overgemaakt op 24 juni 2014. Ze kunnen eveneens worden gedownload via de website van FAMIFED: www.famifed.be.

  Een versie van het formulier E (kraamgeld) en P7 (studenten)1 volgens het Bpost-model wordt u binnenkort toegestuurd. De voorstelling werd klantvriendelijker gemaakt, terwijl de inhoud dezelfde

  is als de niet-bewerkte versie. De kinderbijslagfondsen hebben de keuze tussen de oude lay-out en de nieuwe.

  • 1Cf. dienstbrief van FAMIFED nr. 999/102 van 4 juli 2014
  Top