999/171 van 18 juli 2014 - Aanpassing van de formulieren aan de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW)

  Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet werden de volgende aanvraagformulieren en periodieke formulieren aangepast :

  • het formulier A (de aanvraag om kinderbijslag);

  • het formulier B (de aanvraag om wezenbijslag);

  • het formulier E (de aanvraag om kraamgeld);

  • het formulier Eter (de aanvraag om adoptiepremie);

  • P2 (de kinderen met aandoening in het buitenland)

  • P3 (de kinderen geplaatst in een instelling);

  • P4 (de rechten hoofdens broers of zusters);

  • P7-int (Studies buiten de E.E.R.);

  • P9 (de leerovereenkomsten/-verbintenissen);

  • P9bis (de ondernemingsopleiding);

  • P12 (de voorrangsrechten in het buitenland);

  • P16com (de verlaten wees);

  • P19 (de rechten op een toeslag);

  • P19ter (de rechten op een toeslag);

  • P20 (de werkzoekende in de beroepsinschakelingstijd);

  • Model V (+ info de afstand van het voorrangsrecht);

  • Mod.W-int (overschrijving naar een financiële instelling in het buitenland).

  De gewijzigde formulieren werden u elektronisch overgemaakt op 24 juni 2014. Ze kunnen eveneens worden gedownload via de website van FAMIFED: www.famifed.be.

  Een versie van het formulier E (kraamgeld) en P7 (studenten)1 volgens het Bpost-model wordt u binnenkort toegestuurd. De voorstelling werd klantvriendelijker gemaakt, terwijl de inhoud dezelfde

  is als de niet-bewerkte versie. De kinderbijslagfondsen hebben de keuze tussen de oude lay-out en de nieuwe.

  • 1Cf. dienstbrief van FAMIFED nr. 999/102 van 4 juli 2014
  Top