Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/175 van 12 mei 2015 - Aanpassing van de aanvraagformulieren (A en E) voor gezinsbijslag aan de nieuwe wetgeving inzake meemoederschap

  Op 1 januari 2015 is de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder (BS 7 juli 2014) in werking getreden. In afwachting van een wijziging van de kinderbijslagwetgeving om deze af te stemmen op het burgerlijk recht, werden met de omzendbrief CO 1403 de nodige richtlijnen gegeven om een uniforme toepassing van de kinderbijslagwetgeving voor meemoeders te waarborgen. De kinderbijslagfondsen werden verzocht deze richtlijnen vanaf 1 januari 2015 toe te passen op alle gevallen van erkenningen en in geval van meemoederschap binnen het huwelijk.

  Ingevolge deze nieuwe regelgeving werden de aanvraagformulieren voor gezinsbijslagen aangepast.
  Het betreft:

  Gelet op de invoering van de procedure tot directe toetsing van de identiteit van de rekeninghouder (cf. dienstbrief 996/114) werd het Model W in deze aanvraagformulieren tevens vervangen door het nieuwe Model Wfeb.

  De op deze punten gewijzigde aanvraagformulieren worden u elektronisch overgemaakt. De aangepaste formulieren, die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be

  Bijlagen

  Top