Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/174 van 12 mei 2015 - Aanpassing van de procedure voor de provisionele toekenning van de soc. toeslagen en de eenoudertoeslag - Nieuwe werkwijze: provisionele toekenning na aanvraag op basis van het maandelijks BRUTOberoepsinkomen en/of uitkeringen...

  1. Nieuwe werkwijze bij de aanvraag van een toeslag met formulier Model S: provisionele toekenning op basis van het maandelijks bruto beroepsinkomen en/of uitkeringen

  Volgens de procedure uiteengezet in CO 1400 kan de bijslagtrekkende een provisionele betaling van de toeslag aanvragen wanneer deze bewijst dat zijn belastbaar maandloon het toegelaten grensbedrag niet overschrijdt.

  Bij de definitieve vaststelling van het recht op toeslag via de fiscale flux zullen echter de 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12 in aanmerking genomen worden. Op dat moment zal dus ook rekening gehouden worden met het vakantiegeld, de eindejaarspremie en eventuele andere supplementen van de werkgever. Het bedrag dat bij deze berekening wordt bekomen zal dus hoger liggen dan het belastbaar maandloon.

  Om zo veel mogelijk debetten te vermijden geldt vanaf nu het voorstel van de kinderbijslagfondsen om de toeslag enkel provisioneel te betalen als het bruto maandloon het toegelaten grensbedrag niet overschrijdt. U vindt dit standpunt trouwens ook terug in de bijlagen 4 bij de CO 1386/2015. Op die manier ontstaat een marge van 13,07% (verschil tussen het bruto en belastbaar loon). Uiteraard blijven bij de definitieve vaststelling van het recht de gemiddelde belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen bepalend.

  Het formulier Model S werd aan deze nieuwe werkwijze aangepast. Het vernieuwde model S vindt u in bijlage in de drie landstalen. De aanpassingen van de motiveringsbrieven aan de nieuwe werkwijze zullen zo snel mogelijk nagestuurd worden.

  2. Model 19_Fisc: erratum voor de Franse en Duitse versie

  In het Model 19fisc, gebruikt voor de opvolging van het recht op toeslag van gezinnen in het buitenland, stelden wij vast dat er een foutje geslopen is in de Franse en Duitse versie. Zoals het infoblad vermeldt, worden integratietegemoetkomingen niet meegeteld voor de toets aan het grensbedrag. In de Franse en Duitse versie werd nagelaten dit te schrappen in de tabel op het invulblad. U vindt in de bijlage een gecorrigeerd Model 19_Fisc in het Duits en Frans, waarin de incoherentie m.b.t. de integratietegemoetkoming tussen het infoblad en de invultabel werd opgeheven.

  3. Bijlagen

  De aangepaste formulieren, die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be

  Top