Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/178bis van 19 oktober 2016 - Procedure ontbrekende studiegegevens in de Franse en Duitstalige Gemeenschap

  De procedure voor de gegevensinzameling voor de studenten voor het school- en academiejaar 2016-2017 werd u meegedeeld met dienstbrief 999/178 van 5 juli 2016.

  Een kinderbijslagfonds signaleert dat voor een betekenisvol aantal dossiers van studenten aan onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap, er in de maand december nog geen papieren studieattest wordt ontvangen, niettegenstaande de tijdige inschrijving van deze studenten vóór 30 november.

  Om te vermijden dat er in deze gevallen onnodig een debet wordt opgemaakt voor de provisioneel betaalde kinderbijslag, wordt een alternatieve procedure voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap voorgesteld. Deze werkwijze voorziet een bijkomende tussenstap om alsnog eerst de papieren attesten te bekomen alvorens over te gaan tot de betekening van het debet. Voor het academiejaar 2016-2017 geldt deze tweede werkwijze als facultatieve optie naast de procedure beschreven in dienstbrief 999/178 van 5 juli 2016.  Beide werkwijzen zullen in februari 2017 worden geëvalueerd met het oog op het bepalen van een uniforme werkwijze voor het schooljaar 2017-2018.

  Franse en Duitstalige Gemeenschap: stappen in de procedure voor schooljaar 2016-2017

  • Op 15 september worden de formulieren P7-F/ P7 -D Gemischt serieel verzonden.
  • Herinnering op 15 november 2016.
  • De kinderbijslag wordt provisioneel doorbetaald tot 30 november 2016 (laatste betaling op 8 december 2016).
  • Procedure dienstbrief 999/178 : indien op 15 december 2016 de toereikende studiegegevens nog altijd ontbreken, wordt de procedure opgestart om de provisioneel betaalde kinderbijslag terug te vorderen en wordt het debet betekend met de bestaande debetbrieven.

  OF

  • Procedure dienstbrief 999/178bis: er wordt op 15 december een laatste herinneringsbrief gestuurd met aankondiging van het debet. Indien er geen reactie volgt van het gezin, noch op deze brief noch op het uitblijven van de betaling op 8 januari (laatste betaling op 8 december), wordt het debet betekend uiterlijk op 31 januari 2017.

  Overzicht verzending formulieren en modules per gemeenschap.

  Vlaamse Gemeenschap
  • Aangepaste Module 18+: jaarlijks op 15 september aan alle gezinnen met studenten
  • Verwerking D062
  • Module “15 november”
  • Provisionele betaling tot 30 november
  • Terugvorderingsprocedure op 15 december met de bestaande debetbrieven1
  Franse / Duitstalige Gemeenschap
  • P7-F op 15 september / P7 (gemengd) op 15 september (indien nog geen D062 verwerkt), module 18+ indien D062 reeds ontvangen
  • Herinnering op 15 november
  • Provisionele betaling tot 30 november
  • Optie 1 (dienstbrief 999/178):
   Terugvorderingsprocedure op 15 december met de bestaande debetbrieven2
   OF
   Optie 2:
   15 december: verzending van een laatste herinneringsbrief met aankondiging van de terugvordering van de provisioneel betaalde kinderbijslag (vermelden van de periode die zal worden teruggevorderd zonder notificatie van het exacte bedrag volstaat). Bij non-respons betekening van het debet uiterlijk op 31 januari 2017.

   

  • 1De notificatie van het debet op 15 december veronderstelt dat de inhouding op de betalingen voor andere kinderen reeds wordt toegepast vanaf  de volgende betaling op 8 januari.
  • 2De notificatie van het debet op 15 december veronderstelt dat de inhouding op de betalingen voor andere kinderen reeds wordt toegepast vanaf  de volgende betaling op 8 januari.
  Top