999/179 van 10 juni 2016 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing vanaf 1 juni 2016 - Aanpassingen aan een aantal formulieren

  Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven:

  • Mod. S en de formulieren P19fisc_A en P19fisc_B
  • P20info, afgedrukt op de brieven P20a-c (werkzoekende schoolverlaters)
  • P2 (gehandicapten in het buitenland), P7 (studenten), P9 (leerovereenkomsten) en P9bis (opleiding tot ondernemingshoofd)
  • J-1 (gevolgen van het feitelijk gezin)

   

  De aangepaste versies van de formulieren P7 en P20 zullen u kortelings worden overgemaakt met de circulaires aangaande de actualisering van de werkprocessen. De andere zullen u afzonderlijk per e-mail worden gezonden. Alle aangepaste formulieren zal u ook kunnen vinden op de website van FAMIFED.

  Indien u geen elektronische versies ontvangen zou hebben, dan kunnen die worden aangevraagd bij griet.smets@famifed.be.

  Bijlagen

  Top