Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1989/13: - Toelaatbaarheid tot de werkloosheidsuitkeringen na een leerovereenkomst gecontroleerd door het RSRMV.

  Uit sommige inlichtingen van de RVA blijkt dat de leerlingen met een door het RSRMV gecontroleerde overeenkomst vanaf de leeftijd van 18 jaar voor de werkloosheidsverzekering bijdragen.

  Het is de vraag of deze leerlingen op grond van art. 118 van KB van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid recht hebben op werkloosheidsuitkeringen zodra hun contract beëindigd is, voor zover hun leertijd na de leeftijd van 18 jaar in totaal 150 dagen bedraagt.

  De betrokkenen die na het beëindigen van hun leerovereenkomst geen wachtperiode moeten vervullen en die daardoor onmiddellijk recht hebben op werkloosheidsuitkeringen, zouden dus krachtens onze gecoördineerde wetten geen recht op kinderbijslag hebben aangezien zij krachtens een Belgische of buitenlandse regeling betreffende de werkloosheid een sociale uitkering ontvangen (art. 4, §5 van KB van 12 augustus 1985 ter uitvoering van art. 62, §6 G.W. betreffende de kinderbijslag voor werknemers - Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1985).

  Antwoord van de RVA dd. 26 mei 1989. Ref.: 300.124/1627/AS (uittreksel)

  Ik bevestig U dat de gehandicapten die een bijzondere leertijd doormaken met een leerovereenkomst die afgesloten is door bemiddeling van en erkend is door het RSRMV, vanaf de leeftijd van 18 jaar voor hun werkloosheidsverzekering bijdragen en bijgevolg kunnen worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen na het beëindigen van hun overeenkomst, voor zover hun leertijd het aantal dagen omvat die in art. 118 van KB van 20 december 1963 vereist is.

  Top