Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1993/17: - Toepassing van art. 62, §2 G.W. - Werkzoekende na een leertijd: herexamen na beëindiging van de leertijd - aanvangsdatum van het recht als werkzoekende.

  Het kind X beëindigde haar leercontract op 30 juni 1992 en liet zich inschrijven bij de RVA op 15 september 1992 na een herexamen op 8 september 1992 in het vormingscentrum te TONGEREN.
  Het recht op kinderbijslag voor de maanden juli en augustus 1992 kan niet vastgesteld worden omdat op 30 juni 1992 het leercontract van betrokkene in de zin van art. 62, §2 G.W. beëindigd werd. Anderzijds kan zij zich niet op het statuut van werkzoekende (art. 62, §6 G.W.) beroepen, omdat zij zich slechts na haar herexamen kon inschrijven als werkzoekende.

  Wanneer begint de periode van 180 dagen van haar recht als werkzoekende te lopen?

  • a) op 1 juli 1992?
  • b) na het herexamen in september 1992?

  Antwoord van de Directie Juridische Studiën dd. 5 mei 1993. Ref.: E3167/Contr./MDP/VE (Uittreksel)

  Krachtens art. 2, §2 van KB van 12 augustus 1985 tot uitvoering van art. 62, §6 G.W. vangt de hogervermelde periode van 180 dagen aan de dag na de werkelijke beëindiging van de leertijd.
  De notie "beëindiging" impliceert dat men tot het einde toe deelgenomen heeft aan ALLE activiteiten opgelegd door het programma van de leertijd. (zie de officiële commentaar van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bij art. 36 van het KB van 25 november 1991).
  Dit betekent dat herexamens integraal deel uitmaken van het programma van de leertijd.
  Hieruit volgt dat de periode van 180 kalenderdagen aanvangt de dag na het afleggen van het herexamen, in concreto 8 september 1992.

  Top