Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1995/6: - Het afleveren van kinderbijslagattesten. - Overeenkomst met het RIZIV ten behoeve van de ziekenfondsen.

  De kinderbijslaginstellingen leveren regelmatig attesten af aan de hand waarvan de ziekenfondsen, in de sector van de ziekenzorg, de jongeren verzekeren die ten laste blijven van de titularis.

  De systematische overdracht op jaarbasis betreft enkel de meerderjarige kinderen.

  Het RIZIV stipt aan dat het voor een ziekenfonds noodzakelijk kan zijn om over een dergelijk attest te beschikken voor een kind jonger dan 18 jaar, en tevens om de identiteit van de bijslagtrekkende van de kinderbijslag te kennen.

  Na overleg tussen het RIZIV en de Rijksdienst besloot men dat de ziekenfondsen zich enkel nog zouden richten tot de kinderbijslaginstellingen na alle andere informatiekanalen te hebben uitgeput waarover ze beschikken.

  In uitzonderlijke gevallen zal men dus nog het gebruikelijke attest dienen af te leveren aan de ziekenfondsen, als ze daarom verzoeken, voor kinderen jonger dan 18 jaar, en met vermelding van de identiteit van de bijslagtrekkende.

  Top