Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1996/6: - Kinderen geplaatst ten laste van de Duitstalige Gemeenschap. - Bestemmeling van de tweederden van de kinderbijslag.

  Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap heeft in eigen beheer de dossiers van kinderen die in een instelling te zijnen laste worden geplaatst. Dit beheer werd, als overgangsmaatregel, door de dienst "Office de protection de la jeunesse" van de Franse Gemeenschap, waargenomen.

  Derhalve verzoeken wij u CO 1245 van 15 april 1991 bij te werken. Het punt 3° zal als volgt luiden:

  3° Voor de Duitstalige Gemeenschap:

  091-2400004-59
  Deutschsprachige Gemeinschaft Gospert 1-5
  4700 EUPEN

  Top