CO 1032 van 14 december 1976 - Betaling van de gezinsbijslag door overschrijving op een post- of bankrekening

     

    Bij onze omzendbrief CO 1023 van 11 mei 1976 werden de Kinderbijslagfondsen ingelicht over de mogelijkheid de gezinsbijslag op een post- of bankrekening te storten en tevens in kennis gesteld van de voorwaarden waarin die stortingen mogen plaatsvinden.

    Buiten de gewone betalingen door middel van postassignaties, die verder zouden behouden worden, kan er worden overwogen de stortingen alleen op die post- of bankrekeningen te verrichten.

    Er mag niet worden aanvaard dat die stortingen met het oog op kapitaalvorming rechtstreeks op een spaarboekje zouden verricht worden, behalve dan voor de toepassingsgevallen van artikel 70 GW.

    Top