Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1161 van 21 april 1986 - KB van 13 maart 1986 dat de machtiging intrekt van de kinderbijslaginstellingen om de gezinsbijslag door bemiddeling van hun aangesloten werkgevers te laten geworden

     

    De wet van 1 augustus 1985 heeft, bij haar artikel 35, in artikel 68, GW, onder meer het tweede lid opgeheven, en dit met ingang van 1 september 1985.

    Aldus werd een einde gesteld aan de mogelijkheid van bepaalde daartoe door de Koning gemachtigde vrije kinderbijslagfondsen om de gezinsbijslag te laten uitkeren door bemiddeling van hun aangesloten werkgevers.

    De koninklijke besluiten waarbij bedoelde machtiging werd verleend hadden derhalve geen reden van bestaan meer en worden daarom met ingang van 1 september 1985 opgeheven bij het in rand vermeld koninklijk besluit van 13 maart 1986, (...).

    Top