CO 1173 van 26 januari 1987 - Statistiek IX "Bijzondere categorieën"

  Per omzendbrief C.O. 1135 van 20 september 1984 hebben wij u de richtlijnen verstrekt betreffende de aanpassing aan de ontwikkeling van de wetgeving, van het statistisch programma dat was vastgelegd in omzendbrief C.O. 1090 van 7 mei 1981.

  Wij hebben u met name de beslissing meegedeeld betreffende de invoering van een statistische aangifte nr. IX "Bijzondere categorieën?1 volgens nieuwe regels en waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen inzake de controle op de werkgevers, de rechthebbenden, de bijslagtrekkenden en de rechtgevende kinderen.

  Die instructies zijn vervat in omzendbrief 1157 van 23 december 1985.

  Statistiek IX, waarvan een exemplaar als bijlage2 gaat, is in ruime mate gebaseerd op de lijst van de gevallen die met behulp van vragenlijsten gecontroleerd moeten worden:

  * gescheiden levende of uit de echt gescheiden rechthebbenden in alle gevallen, d.w.z. ook wanneer de vader zowel rechthebbende als bijslagtrekkende is;

  * rechthebbenden die kinderen bij zich in huis nemen (afwijking art. 51 4de lid, G.W.3 ;

  * rechthebbenden die een kind grootbrengen dat geplaatst is door of ten laste van een openbare overheid (art. 51 2de lid 8°, G.W.)4 ;

  * rechthebbenden ingevolge afstand van voorrang (art. 66, G.W.).

  Wij vestigen uw aandacht op twee aspecten van de telling:

  1) Het zijn de ingeschreven gevallen die geteld moeten worden, d.w.z. die waarvoor betalingen lopen en die waarvoor de betaling van kinderbijslag tijdelijk is geschorst;

  2) Elk geval dient te worden vermeld in elke rubriek die het artikel bevat dat op dat geval van toepassing is, ongeacht het aantal betrokken rechthebbenden.
  Zo dient een persoon die rechthebbende is op kinderbijslag op grond van artikel 51, 2de lid, 4° en tegelijk van artikel 51, 2de lid, 7°, en wie daarnaast een afwijking op grond van artikel 66 van toepassing is, te worden vermeld in de 3 rubrieken.

  De eerste telling moet de toestand van de bestanden op 30 november 1987 als basis hebben; wij wachten bijgaande aangifte in ten laatste tegen 28 februari 1988.

  Nadien zal de statistische aangifte IX begrepen zijn in het statistisch programma op het einde van het jaar, eens om de twee jaar.

  • 1In C.O. 1090 van 7 mei 1981 en C.O. 1135 van 20 september 1984 aangeduid als "Technische Statistieken".
  • 2Niet opgenomen.
  • 3Lezen artikel 51, §4.
  • 4Lezen artikel 51, §3,7°.
  Top