Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1222 van 22 december 1989 - Beroep bij de rechtbank - Terugbetaling door de Rijksdienst van de kosten van geneeskundige onderzoeken

   

  Met de C.O. 1215 van 26 juni 1989, hoofdstuk IV, p. 5, is u de instemming medegedeeld van de Minister van Sociale Zaken met een ontwerp van koninklijk besluit waarin wordt bepaald dat de werkelijke kosten voor geneeskundige onderzoeken die worden gemaakt in geval van beroep bij de rechtbank binnen het bestek van artikel 47, G.W., door de Rijksdienst worden terugbetaald.

  Dit koninklijk besluit van 13 september 1989 is op 9 november 1989 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en heeft naar luid van zijn artikel 2, uitwerking per 1 januari 1989.

  Bijgaand delen wij u een kopie van dit koninklijk besluit mee.

  De aanvragen om terugbetaling mogen dus van nu af aan de Rijksdienst worden overgezonden, waarvoor gebruik wordt gemaakt van het formulier gevoegd bij de eerdergemelde C.O. 1215 en waarbij wordt tewerkgegaan als beschreven in die omzendbrief.

  Voor de regularisering van de overgangsperiode vanaf 1 januari 1989, dient men aan te nemen dat voor de kosten voor onderzoeken die zijn gedaan sedert 1 januari 1989, metterdaad een aanvraag om terugbetaling kan ingediend worden.

  Praktisch gezien kan het dus enkel gaan om facturen of honoraria van de deskundige geneesheer die zijn opgemaakt na 1 januari 1989.

  Top