Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1226 van 26 maart 1990 - Provisionele betalingen - Koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot wijziging van het KB van 12 juni 1989 tot uitvoering van artikel 71 § 2, GW

   

  Bovenvermeld koninklijk besluit, verschenen in het Staatsblad van 5 februari 1993, wijzigt artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 getroffen ter uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

  Het bedoelde besluit koppelt het bedrag van het loon vanaf hetwelk de kinderbijslagfondsen af mogen zien van invordering door derdenbeslag op het loon ten laste van een debiteur, aan de algemene drempel van onvatbaarheid voor beslag bepaald in artikel 1409, 3e alinea van het Gerechtelijk Wetboek. Door deze nieuwe bepaling zijn beide bedoelde bedragen automatisch aan elkaar gekoppeld.

  Het wijzigingsbesluit wordt van kracht per 1 januari 1990.

  Daaruit volgt dat het bedrag van 19.000 BEF dat tot nog toe opgenomen was in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 juni 1987, vervangen wordt door onderstaande bedragen:

  - 25.000 BEF van 1 januari 1990 tot 31 december 1992 (koninklijk besluit van 27 november 1989);

  - 27.000 BEF vanaf 1 januari 1993 (koninklijk besluit van 11 december 1992).

  Top