Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1236 van 6 september 1990 - De voor het eerste kwartaal 1989 verschuldigde hoofdelijke bijdragen

   

  Ingevolge het koninklijk besluit van 22 maart 1989 werd het bedrag verhoogd van de hoofdelijke bijdragen die verschuldigd zijn krachtens de artikelen 77 en 78 G.W., met uitwerking per 1 januari 1989.

  Het besluit waarvan sprake, is pas op 8 april 1989 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, d.w.z. gedurende de maand waarin de verplichting tot betaling gold.

  Door de laattijdige bekendmaking van de nieuwe tarieven die bovendien nog moesten worden geïndexeerd, is het niet mogelijk geweest de nieuwe bedragen vanaf het eerste kwartaal 1989 op algemene wijze te doen toepassen.

  Er is bijgevolg geen reden om in dit geval de verhogingen of verwijlintresten bepaald bij artikel 97, G.W., op te leggen wegens de laattijdige storting van de nieuwe bedragen binnen de door het artikel 96 G.W. vastgestelde termijn.

  Top