CO 1249 van 20 juni 1991 - Kinderbijslag voor werkzoekenden (Art. 62, §5 GW) - CO 1207 van 25 mei 1988 - Attest bij de inschrijving als werkzoekende

  De overeenkomst die tussen de R.V.A. en de R.K.W. bestond in verband met de afgifte van twee soorten attesten voor de werkzoekende, nl. deze bij de inschrijving en deze na de afloop van de toekenningsperiode van werkzoekende is voorbijgestreefd.

  Rekening houdend met het K.B. van 28 februari 1989 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 12, § 1, 13, § 1 en 14 van de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut, is de R.V.A. vanaf 1 maart 1989 niet meer bevoegd over de diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

  (...)

  Een akkoord werd afgesloten met de bevoegde instanties inzake de inschrijving als werkzoekende, te weten de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.), de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (F.O.R.E.M.) en de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (B.G.D.A./O.R.B.E.M.).

  Vanaf 1 april 1991 wordt door de bevoegde instanties een gelijkvormig attest afgeleverd (...).

  Top