Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1283 van 27 februari 1995 - KB van 21 november 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers.

     

    OPGEHEVEN

    Opgeheven door CO 1347 van 23 januari 2004 vanaf 1 december 2003.

    Top